Malaysian Applied Biology Journal

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

44_1_24

E-mail Print PDF

Malays. Appl. Biol. (2015) 44(1): 147-153

 

KEPELBAGAIAN KULAT ENDOFIT DARIPADA Asplenium nidus

NAZLINA IBRAHIM* dan NURUL AINA BINTI JAPRI

Pusat Pengajian Biosains dan Bioteknologi, Fakulti Sains dan Teknologi

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia

Mel-e: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ABSTRAK

Pemencilan dan pencirian kulat endofit daripada pelbagai bahagian paku pakis epifit Asplenium nidus telah dilakukan. Sebanyak 13 kulat endofit  berjaya dipencilkan  daripada A. nidus dengan lapan pencilan daripada daun, tiga sampel daripada tulang daun dan dua sampel daripada akar. Melalui pengenalpastian secara makroskopik dan mikroskopik, endofit yang berjaya dikenal pasti terdiri daripada kulat Aspergillus fumigatus, A. terreus, A. niger, dua pencilan Penicillium sp., satu pencilan Phoma sp., satu pencilan Fusarium sp., satu pencilan Pestalotopsis sp. dan satu pencilan Drechslera sp. Terdapat empat pencilan kulat yang tidak dapat dikenal pasti pada peringkat genus iaitu kulat daripada keluarga Dematiaceae, kelas Sphaeropsidales, miselium steril dan daripada filum Deutromikota. Penyaringan aktiviti antibakteria kulat endofit juga telah dilakukan. Hanya A. terreus, Phoma sp. dan pencilan kulat daripada filum Deutromikota menghasilkan zon perencatan yang kecil terhadap bakteria ujian. Kepelbagaian endofit daripada A. nidus telah berjaya ditunjukkan dalam kajian ini dengan beberapa pencilan mempunyai aktiviti antibakteria yang lemah.

Kata kunci: Asplenium nidus, endofit, pencirian, pengenalpastian, aktiviti antibakteria

 

Main Menu